Sept 22 : Kickoff Meeting

September 29 : Craig Culver (in person)

October 6 : Jon Oringer (virtual)

October 20 : Kelsey Moreira (Virtual)

October 27 : Sarah Harden (virtual)